ניתוח חברות + דוחות כספיים "רמי לוי שיווק השקמה"

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
ציון 98
שנת הגשה 2023
מספר מילים 2537
מספר מקורות 0

תקציר העבודה

במהלך העבודה תוכלו למצוא : רקע על החברה , נתוני צמיחה , ניתוח רווחיות רחב , נתונים מהמאזנים ( יחס מהיר , יחס שוטף ),חישוב ימי לקוחות, ימי ספקים, ימי מלאי כולל הסברים.
ניתוח איתנות פיננסית של החברה, יחסי כושר החזר חוב ( EBITDA,יחס כיסוי חוב ,יחס כיסוי ריבית,DSCR), ניתוח פעילות פיננסית ( פעילות שוטפת , פעילות השקעה ,פעילות מימון), המלצת סיכום על החברה הבנויה על דוחות כספיים בהתייחסות רחבה להתחייבויות ובטחונות החברה.
, כל הנתונים נלקחו מאתר הבורסה "מאיה" ומהדוחות הכספיים של חברת רמי לוי – מקורות המידע הם דוחות החברה.
עדכני לשנת 2023