ניתוח סמיוטי וניתוח טקסט של פרסומת במגזין - "פנטזיה 2000" פרסומת של אדידס – ניתוח פרסומת מודפסת

תקציר העבודה

פרזנטציה / מצגת במסגרתו נציג ניתוח סמיוטי של גרפיקה ומלל במסגרת פרסומת למוצר ש אדידס במגזין המיועד לגברים