סיכום סרוק - קורס מבוא לתיאוריות קולנועיות - האוניברסיטה הפתוחה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 6000
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

סיכום סרוק PDF. של כל הפרקים של קורס – מבוא לתיאוריות קולנועיות – האוניברסיטה הפתוחה.