סמינריון ניהול וישוב סכסוכים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2020
מספר מילים 9000
מספר מקורות 29

תקציר העבודה

סמינריון שמתעסק במצב הרווחה ברצועת עזה, מהי המשמעות של הדרדרות ברווחתם של אזרחים באזור סכסוך להמשכיות הסכסוך עצמו: הרווחה בעזה כחקר מקרה.
תוכן עניינים

1_מבוא………………………………………………………………………………………………………….2 2_מתודולגיה​4

3_סקירת ספרות………………………………………………………………………………………………5

3.1_ קונפליקט עיקש……………………………………………………………………………………………6

3.2_ סוגיית הרווחה כאסטרטגיה………………………………………………………………………………7

3.3_ הסבל שלי ושל האחר……………………………………………………………………………………..8

3.4_ התערבות צד ג……………………………………………………………………………………………..9

3.5_ ממשחק סכום אפס לסכום חיובי……………………………………………………………………….9

4_ חקר מקרה …………………………………………………………………………………………………..10

4.1_מצב הרווחה ברצועת עזה כיום "ניתונים מגמות על פני זמן"…………………………………………10

4.2_ שחקנים מעורבים ברווחה בעזה…….. .. ……………………………………………………..13

4.3_ השפעת נגיף הקורונה על הרצועה……………………………………………………………………16

5_ דיון ומסקנות…………………………………………………………………………………………….18

6_ ביבליוגרפיה ………………………………………………………………………………………….20