סמינריון - ניהול סיכונים בביטוחי חיים קולקטיבים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
שנת הגשה 2016
מספר מילים 10344
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

סמינריון זה יכול להיות גם כעבודת פרוייקט גמר בתארים כמו כלכלה, ביטוח, מנהל עסקים, בנקאות ושוק ההון וכל תואר פיננסי באשר הוא.
עיקר העבודה בניהול הסיכונים של ביטוחי החיים הקולקטיביים במדינת ישראל תוך נגיעה ביתרונות חיסרונות הן מבחינת המציאות והן מבחינה אקטוארית וכדאיות עסקית.
עבודה של 46 עמודים.

להלן תוכן העניינים והמבוא:

תוכן עניינים

עמוד שער
עמוד 1

תוכן עניינים
עמודים 2-3

מבוא
עמודים 4-6

יתרונות וחסרונות בביטוח קולקטיב
עמודים 7-11

יתרונות הביטוח הקולקטיב מצד המבוטח
עמוד 8

חסרונות הקולקטיב מצד המבוטח הביטוח
עמודים 9-10

יתרונות הביטוח הקולקטיב מצד המבטח
עמוד 10

חסרונות הביטוח הקולקטיב מצד המבטח
עמוד 11

תנאים חשובים בביטוח קולקטיב
עמודים 12-21

ביטוחים קבוצתיים מקובלים
עמוד 13

מהי קבוצה? (לצרכי ביטוח)
עמוד 14

הגודל המזערי של הקבוצה
עמוד 15

השתתפות המבוטחים בקולקטיב
עמוד 16

קביעתם התפלגותם והשינויים בסכומי הביטוח בקולקטיב
עמוד 17

חיתום ביטוח קבוצתי (SFL / FCL)
עמוד 18

חיתום חריגים והחרגות בביטוח קבוצתי
עמוד 19

התחייבות לבטח במקרה עזיבה
עמוד 20

טיפול בתביעות
עמוד 21

תימחור התאמת הפרמיה והשתתפות ברווחים בביטוח קולקטיב
עמוד 22-26

תמחור
עמודים 22-23

תמחור ראשוני
עמודים 23-25

התאמת פרמיה
עמודים 25-26

השתתפות ברווחים
עמוד 26

ביטוח קולקטיב מול ביטוח פרטי
עמודים 27-32

תנאי הקבלה לביטוח – חיתום
עמוד 29

תקופת הביטוח
עמוד 29

מחיר הביטוח
עמוד 29

עדכוני טכנולוגיה וכיסויים
עמוד 30

טיפול בתביעות
עמוד 30

מעבר מקום עבודה
עמוד 30

מנגנון הגבייה
עמוד 31

מהות החוזה
עמוד 31

אז מה עדיף – ביטוח פרטי או ביטוח קבוצתי?
עמוד 32

ביטוחי קולקטיב נבחרים
עמודים 33-38

ביטוח בריאות קבוצתי
עמודים 33-34

תקנות חשובות לגבי ביטוח בריאות קבוצתי
עמוד 34

מה נכלל בפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית?
עמוד 34

ביטוח סיעוד קבוצתי
עמודים 35-37

השינויים בפוליסת ביטוח סיעוד קבוצתי
עומדים 36-37

ביטוח חיים (ריסק טהור) קבוצתי
עמוד 38

סוגיות משפטיות בביטוח קולקטיב
עמודים 39-42

פס"ד דלילה חטואל נ' איילון חברה לביטוח בע"מ – ת"א 669-07-11
עמוד 40

בוריאן דניאלה נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ – ת"א 59544-06
עמודים 41-42

ביבליוגרפיה
עמודים 43-46

אתרי אינטרנט ומידע ברשת
עמודים 43-45

ספרים
עמוד 46

מבוא

כל מוצר שנרכש ע"י קבוצת אנשים יחד ולא ע"י פרט בודד ייתן תנאים טובים –
יותר לכל פרט בקבוצה. כזה הוא גם ביטוח קולקטיב. בביטוח קולקטיב יינתנו
תנאי ביטוח טובים יותר למבוטחים מאשר בביטוח פרטי.
ביטוח קולקטיב הוא ביטוח המבטח קבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום
עבודה או תאגיד כלשהו. ביטוח קולקטיב הוא חבילת כיסויים הניתנת למספר
רב של אנשים, באותו קולקטיב, לרוב בתנאים ומחירים זהים. לדוגמא, עובדי
מדינה הם סוג של קולקטיב, וכל אחד מהם יכול לרכוש ביטוח רכב קולקטיב
בתנאים זהים, הטובים יותר מתנאי ביטוח רכב לאדם בעל פוליסה פרטית . ככל
שהקולקטיב גדול יותר, כך ניתן לקבל תנאים טובים יותר, הן מבחינת היקף
הכיסויים והן מבחינת עלויות הפוליסה. המצב דומה לרכישת מוצרים בסיטונאות
ככל שנרכוש יחידות רבות יותר, נזכה להנחה גדולה יותר עבור כל יחידה. –
בביטוח קולקטיב, הכוח של הקולקטיב גדול מאד בעת המשא ומתן מול חברת
הביטוח, ולכן העסקה משתלמת יותר . ביטוח קולקטיב מתייחס למגוון רחב של תחומי ביטוח. אחד התחומים הנפוצים
ביותר הוא ביטוח בריאות , לרוב דרך מקום העבודה (פרטי או ממשלתי). אך לא
רק בתחום הבריאות ביטוח קולקטיב ניתן גם בביטוחים אלמנטריים רבים כמו –
ביטוח דירה, ביטוח חיים, ביטוח נסיעות, ביטוח אכ"ע, ביטוח סיעודי, ביטוח
תאונות אישיות ועוד. כל אלה הם ביטוחים קולקטיביים, הניתנים על פי תנאים
ומחירים אחידים לקולקטיבים השונים . התחרות בענף הביטוח בין החברות השונות מביאה חברות ביטוח רבות
להתפשר בכל הנוגע לפרמיית הביטוח והיקף הכיסויים, כדי לגזור קופון, ולשווק
מספר רב של פוליסות בעסקת קולקטיב אחת . ביטוח קולקטיב מאפשר 3 חלופות לתשלום דמי הביטוח : 1 . מימון מלא של בעל הפוליסה המעביד, למשל –
2 . מימון משותף של בעל הפוליסה (מעביד) והמבוטח (עובד)
3 . מימון מלא של המבוטח (עובד)
במקרים בהם העובד משלם חלק מדמי הביטוח או כולם, ייעשה הדבר
בהסכמת העובד, ובכתב בלבד. בכל מקרה, את התשלום בפועל לחברת
הביטוח יעביר בעל הפוליסה, שזה המעביד . בביטוח קולקטיב יש גם אופציה של המשכיות באופן פרטי ולא בתוך הקולקטיב.
חברת הביטוח חייבת לספק למבוטח פוליסה אישית המשכית לביטוח קולקטיב
במידה ומסיבה כלשהי כמו עזיבת מקום עבודה והיפרדות מהקולקטיב אין – –
הוא יכול להשתייך יותר לאותה קבוצה. המגבלה היחידה בנוגע להמשכיות
הביטוח באופן פרטי באותם תנאי ביטוח היא בקשה לביצוע ההמשכיות בתוך
60 יום מרגע הפרישה מאותו קולקטיב . אפשרות נוספת של המשכיות נעשית בתום תקופת ביטוח קולקטיב, במצב בו
5
בעל הפוליסה )המעביד, למשל( אינו מחדש שוב את הפוליסה. במקרה זה
חברת הביטוח תפנה לכל האנשים, שהיו שייכים לביטוח הקולקטיב בהצעה
לפוליסת המשך, וזאת רק במידה שבעל הפוליסה לא הקים פוליסה חדשה מול
חברת ביטוח אחרת .
באמצעות ביטוח קבוצתי, יכולה קבוצה של מבוטחים להשיג תנאים טובים יותר
מאשר דרך ביטוח אישי בלתי תלוי בקבוצה. הקבוצה יכולה לכלול: קבוצת
עובדים אצל אותו מעביד, חברים קבועים בארגון או מועדון, בני זוג וקרובים
מדרגה ראשונה של החבר בקבוצה. ישנו צורך בגודל מזערי על מנת ליישם את
היתרונות של ביטוח קבוצתי כגון: חיסכון בהוצאות, אדמיניסטרציה פשוטה,
חיתום ליברלי. אחד היתרונות הבולטים בביטוח קבוצתי הוא חיתום ליברלי ז"א
לא תידרש הצהרה או בדיקה רפואית, אך כן תידרש הצהרת המעביד על
פעילות רציפה בעבודה של המועמד לביטוח בתקופה הנתונה. אם מספר
המשתתפים נמוך מהמינימום הנדרש יש צורך בחיתום אישי, כמו הצהרת
בריאות או בדיקה רפואית תלוי בסכומי הביטוח ובגודל הקבוצה.
בישראל בשנת 1940 קיבלה חברת הביטוח 'חסות' את הרישיון לעסוק בביטוח
תאונות אישיות קולקטיב באוטובוסים ובבתי קולנוע כנגד נזקי מלחמה. חברה זו
הייתה למעשה הראשונה לעסוק בביטוח קולקטיב.
בישראל ביטוחי בריאות קבוצתיים, שלרוב נעשים במקום העבודה, הוגדרו על
ידי הממונה על הביטוח בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( ל־ 2009
כ"ביטוח בריאות שנעשה לקבוצת מבוטחים בפוליסה אחת", וקבוצת מבוטחים
הוגדרה כקבוצה של 50 יחידים לפחות . ההמלצות שהגיעו מכיוון האוצר לטובת
הביטוחים הקבוצתיים בין היתר בכך שפוליסות הפרט יקרות בשיעורים של
%233 –– %300 מהפוליסות הקבוצתיות בכל קבוצות הגיל, והפער במחיר אינו
תואם את איכות הביטוח או את מידת הכיסוי הביטוחי. במילים אחרות: בביטוחי
הפרט משלמים יותר עבור תמורה זהה ואף נמוכה יותר מזו שמתקבלת
בביטוחים הקבוצתיים . בביטוחי מחלות קשות, המבוטח בביטוח פרטי יקבל 49
אגורות על כל שקל שישלם, ואילו המבוטח בביטוח קבוצתי יקבל 95 אגורות
בחזרה. הנתון המדהים ביותר הוא בביטוחי נכות, שם ההחזר על תשלום של
שקל לביטוח קבוצתי עומד על 99 אגורות, לעומת 70 אגורות בביטוחי הפרט .
ההבדלים בין שני סוגי הביטוחים נובעים מהיקף הכיסויים הרחב יותר של
הקבוצתיים לעומת הפרטיים, ומרמת תשלום תביעות טובה יותר בקבוצתיים
מאשר בפרטיים. "בביטוחים הקבוצתיים דמי הביטוח נמוכים משמעותית
מביטוחי הפרט, ויש מי שדואג שהתביעות ישולמו", מסביר עו"ד דוד פייל,
המתמחה בניהול תביעות נגד חברות ביטוח וקופות חולים במקרים רפואיים .
כאשר פורטים את ההבדלים הללו לכסף, ניתן לראות שבשוק הביטוחים
הקבוצתיים ב־ 2010 שילמו הלקוחות 707 מיליון שקל, בתת־הסעיף של
הוצאות רפואיות )ניתוחים, תרופות והשתלות(, וקיבלו בתביעות 500 מיליון
שקל. לעומת זאת, ביטוחי הפרט גבו באותה שנה מלקוחותיהם 1.266
מיליארד שקל ושילמו ללקוחותיהם בתביעות 450 מיליון שקל, בתת־סעיף זה.
בתחום ביטוח מחלות קשות נגבו סך דמי ביטוח קבוצתי של 44 אלף שקל
6
ושולמו בתביעות 38 אלף שקל ללקוחות, לעומת 494 מיליון שקל שגבו ביטוחי
הפרט ו־ 272 מיליון שקל שהם שילמו ללקוחותיהם בתביעות . המינימום נקבע בתקנות על ידי המפקח על הביטוח. יכולה להיות חובה או
כרוכה במספר מינימלי, ככל שהקבוצה קטנה יותר, יידרש אחוז מהמשתתפים
גבוה יותר. על מנת למנוע אנטי סלקציה יש לקבוע תקרה סבירה של סכומי
הביטוח. סכום הביטוח המקסימאלי לא יעלה על X פעמים סכום הביטוח
הממוצע וככל שהקבוצה קטנה יותר כן יקטן גובה הכיסוי המקסימאלי.
הקריטריונים לכניסה ויציאת המבוטחים לתכנית הקולקטיב יהיו אוביקטיביים
וקבועים. סכומי הביטוח יקבעו באמצעות נוסחא אוביקטיבית. המבוטח הבודד
לא יוכל לקבוע לעצמו את סכום הביטוח. התאמת הפרמיה בביטוח קולקטיבי
היא לאור ניסיון התביעות בקבוצה, תכיפות ההתאמה תלויה בגודל הקבוצה,
בדרך כלל יבדקו מגמות וסטיות ממגמה אחידה על ידי המבטח ובסופו של דבר
נכנסים חדשים יתקבלו לפי הפרמיה החדשה.
ביטוח קבוצתי, קיים בהרבה כיסויים כגון: חיים, מחלות קשות, נכות,א.כ.ע,
בריאות, סיעוד וכו'.