סקירת ספרות – נשירת תלמידים מהמגזר הבדואי ממערכת החינוך

תקציר העבודה

סקירת ספרות – נשירת תלמידים מהמגזר הבדואי ממערכת החינוך
הסקירה כוללת מאפיינים סוציו דמוגרפיים של המגזר הבדואי בישראל, נשירת תלמידים ממערכת החינוך במגזר הבדואי בישראל המציג את מאפייני המגזר הבדואי במערכת החינוך כן, נתונים ומאפיינים של המגזר הבדואי במערכת החינוך בישראל, גורמים והשפעות המובילים לנשירת תלמידים בדואים ממערכת החינוך ; שייכות תלמידים לנסגרת – מהי שייכות וכיצד היא משפיעה על הישארות תלמידים במסגרת וכן, שייכות תלמידים בני המגזר הבדואי למערכת החינוך בישראל ועשרה מקורות אקדמיים