עבודה הגשה - כלכלה בעידן הדיגטלי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח
ציון 89
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1255

תקציר העבודה

כלכלת העולם הדיגיטלי – עבודה אישית (30% מהציון הסופי) סמסטר פברואר 2022
הגורמים לאי וודאות בעידן הדיגיטלי ודרכי ההתמודדות אתם ועם השוק ההיפר תחרותי- עבודה מעולה בציון 89

מהות העבודה
לסקור נושא אחד מתוך הנושאים לבחירה שלהלן תוך שימוש בחומר הנלמד בקורס ובמאמרים רלבנטיים.
הנושאים לבחירה
1. חשיבות המידע כמשאב עולמי וכנכס אסטרטגי של חברות.
2. הגורמים לאי וודאות בעידן הדיגיטלי ודרכי ההתמודדות אתם ועם השוק ההיפר תחרותי.
3. גוגל/פייסבוק/אמזון/אפל (לבחור אחת מהן) – סקירת עבר-הווה-עתיד (כולל ניתוחPEST ו- SWOT).
4. המגמות המרכזיות בעולם הכלכלה בעידן הדיגיטלי.
מה נדרש לעשות?
1. לבחור נושא אחד מהרשימה הנ"ל.
2. לבחור שני מאמרים. אחד מהם יכול, לא חייב, להיות מרשימת המקורות שבסילבוס או מחומרי הלמידה שבאתר הקורס.
3. לסכם כל אחד מהמאמרים שנבחרו בנפרד.
4. להציג מסקנות ותובנות אישיות, הן לגבי המאמרים והן לגבי הנושא בכללותו.