עבודה מסכמת בקורס “חומות של תקווה - שיקום אסירים בכלא"

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 95
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1812
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

עבודה מסכמת בקורס “חומות של תקווה – שיקום אסירים בכלא"
העבודה המסכמת כוללת 2 שאלות. יש לענות על שתיהן.

שאלה מספר 1:
בחרו את אחת מאוכלוסיות האסירים הבאות שהתמקדנו בהן בקורס:

נשים
קטינים
נפגעי סמים
גברים מכים
עברייני מין

א. הציגו – מהם המאפיינים הייחודיים של אוכלוסיה זו?
מהם האתגרים בשיקום אוכלוסיה זו?
בתשובתכם ניתן להתבסס על החומר הנלמד וכן על מאמרים בנושא.

ב. בחרו את מודל השיקום המתאים ביותר, לדעתכם, כמודל שיקומי לאוכלוסיה שבחרתם.

יש לבחור אחד מהמודלים הבאים שנלמדו בקורס:

מודל RNR
מודל GLM
קרימינולוגיה חיובית
המודל הנוירו-קרימינולוגי
קבוצות לעזרה עצמית
מודל קיומי

ראשית, הציגו בפירוט את המודל ואת עקרונותיו.
שנית, הסבירו כיצד המודל מתאים לאוכלוסיה הנבחרת. הדגימו את דבריכם והראו כיצד ניתן ליישם את המודל על אוכלוסיה זו. יישום המודל צריך להיות מוצג בהרחבה ובהתאמה לעקרונות המודל ולמאפייני האוכלוסייה.

בתשובתכם ניתן להתבסס על החומר הנלמד ולערוך בעצמכם את הקישור בין המודל לאוכלוסיה. ניתן להיעזר גם במאמרים העוסקים באופן ספציפי בשיקום האוכלוסיה שבחרתם דרך מודל זה.

שימו לב – בשאלה מספר 1 אין חובת שימוש במאמרים מעבר לחומר הנלמד. זה נתון לבחירתכם. שימוש במאמרים יכול לסייע לכם בהרחבה על הדברים וכן בקישור של המודל לאוכלוסיה.
שאלה מספר 2:

חפשו מאמר מדעי (בעברית או באנגלית) העוסק בשיקום אסירים דרך אחת מהדרכים הבאות:
א. שיקום דרך תעסוקה
ב. שיקום דרך חינוך פורמאלי
ג. שיקום דרך חינוך בלתי פורמאלי

סכמו את עיקרי המאמר במילים שלכם (אין להעתיק קטעים מתוך המאמר).
חובה לצרף את המאמר המלא לעבודתכם (בקובץ נפרד).

הערות חשובות:
 המאמר צריך להיות מדעי (במידה ומופיעה בסוף המאמר ביבליוגרפיה, סביר מאוד להניח שהוא מדעי) ולא כתבה מהאינטרנט. אני ממליצה לחפש את המאמר במערכת הזום של המכללה. ניתן למצוא מאמרים רבים בנושא השיקום בכתב העת "צוהר לבית הסוהר" (כמובן שזוהי רק דוגמה ולא חייב להציג מאמר מתוך כתב עת זה).

 המאמר יכול להתמקד בתוכנית ספציפית הקשורה לאחת מדרכי השיקום הללו (למשל שבט הצופים בכלא אופק – שיקום בלתי פורמאלי) או לעסוק באופן כללי בדרך השיקום הזו (למשל מאמר העוסק באופן כללי בשיקום הבלתי פורמאלי בכלא ובאפקטיביות שלו)