עבודה מסכמת – קורס חומות של תקווה – שיקום אסירים בכלא

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 984

תקציר העבודה

עבודה מסכמת בקורס “חומות של תקווה – שיקום אסירים בכלא"
העבודה המסכמת כוללת 2 שאלות. יש לענות על שתיהן.

שאלה מספר 1:
בחרו את אחת מאוכלוסיות האסירים הבאות שהתמקדנו בהן בקורס:

נשים
קטינים
נפגעי סמים
גברים מכים
עברייני מין

א. הציגו – מהם המאפיינים הייחודיים של אוכלוסיה זו?
מהם האתגרים בשיקום אוכלוסיה זו?
בתשובתכם ניתן להתבסס על החומר הנלמד וכן על מאמרים בנושא.

ב. בחרו את מודל השיקום המתאים ביותר, לדעתכם, כמודל שיקומי לאוכלוסיה שבחרתם.

יש לבחור אחד מהמודלים הבאים שנלמדו בקורס:

מודל RNR
מודל GLM
קרימינולוגיה חיובית
המודל הנוירו-קרימינולוגי
קבוצות לעזרה עצמית
מודל קיומי

ראשית, הציגו בפירוט את המודל ואת עקרונותיו.
שנית, הסבירו כיצד המודל מתאים לאוכלוסיה הנבחרת. הדגימו את דבריכם והראו כיצד ניתן ליישם את המודל על אוכלוסיה זו. יישום המודל צריך להיות מוצג בהרחבה ובהתאמה לעקרונות המודל ולמאפייני האוכלוסייה.

בתשובתכם ניתן להתבסס על החומר הנלמד ולערוך בעצמכם את הקישור בין המודל לאוכלוסיה. ניתן להיעזר גם במאמרים העוסקים באופן ספציפי בשיקום האוכלוסיה שבחרתם דרך מודל זה.

שימו לב – בשאלה מספר 1 אין חובת שימוש במאמרים מעבר לחומר הנלמד. זה נתון לבחירתכם. שימוש במאמרים יכול לסייע לכם בהרחבה על הדברים וכן בקישור של המודל לאוכלוסיה.
שאלה מספר 2:

חפשו מאמר מדעי (בעברית או באנגלית) העוסק בשיקום אסירים דרך אחת מהדרכים הבאות:
א. שיקום דרך תעסוקה
ב. שיקום דרך חינוך פורמאלי
ג. שיקום דרך חינוך בלתי פורמאלי

סכמו את עיקרי המאמר במילים שלכם (אין להעתיק קטעים מתוך המאמר).
חובה לצרף את המאמר המלא לעבודתכם (בקובץ נפרד).

הערות חשובות:
 המאמר צריך להיות מדעי (במידה ומופיעה בסוף המאמר ביבליוגרפיה, סביר מאוד להניח שהוא מדעי) ולא כתבה מהאינטרנט. אני ממליצה לחפש את המאמר במערכת הזום של המכללה. ניתן למצוא מאמרים רבים בנושא השיקום בכתב העת "צוהר לבית הסוהר" (כמובן שזוהי רק דוגמה ולא חייב להציג מאמר מתוך כתב עת זה).

 המאמר יכול להתמקד בתוכנית ספציפית הקשורה לאחת מדרכי השיקום הללו (למשל שבט הצופים בכלא אופק – שיקום בלתי פורמאלי) או לעסוק באופן כללי בדרך השיקום הזו (למשל מאמר העוסק באופן כללי בשיקום הבלתי פורמאלי בכלא ובאפקטיביות שלו)

פרטי ההגשה:
מועד ההגשה : עד לתאריך 20/2/22
אופן הגשת העבודה: דרך מערכת המודל (באתר הקורס תופיע יחידה המוקדשת להגשת העבודה ולשם יש להעלות את הקבצים). ציינו על גבי העבודה את שמות הכותבים. כאשר העבודה נכתבת בזוג, רק אחד הסטודנטים מתבקש להגיש את העבודה.
העבודה היא בזוגות. מי שמעוניין, יכול לכתוב לבד.
היקף העבודה: כ-5 עמודים (ניתן לחרוג – עד שני עמודים).
חלוקה מומלצת: כ – 3.5 עמודים לשאלה מספר 1 וכעמוד וחצי לשאלה מספר 2. (לא חייבים להצמד לחלוקה זו בדיוק, אך צריך להבין ששאלה מספר 1 ארוכה יותר משאלה מספר 2).
גופן: DAVID גודל הכתב: 12 רווח בין השורות: שורה וחצי.

אין צורך לכתוב מבוא וסיכום, אלא לפתוח במענה על השאלות. יש לציין בסוף העבודה רשימה ביבליוגרפית של המקורות שהשתמשתם בהם.