עבודה סימנריונית באוניברסיטה הפתוחה בקורס חירויות הפרט 10336

תקציר העבודה

תוכן העניינים
מבוא …………………………………………………………………………………………………………..2

1. היסטורית ארצות הברית ……………………………………………………………………………….3
1.1 המושבות …………………………………………………………………………………… 3-4
1.2 ממושבות למדינות עצמאיות………………………………………………………………….4
1.3 ממדינות עצמאיות לקונפדרציה………………………………………………………….. 4-5
1.4 הפדרציה……………………………………………………………………………………. 5-7
2. נשיא ארצות הברית – הרשות המבצעת…………………………………………………………………8
2.1 סמכויותיו של נשיא ארצות הברית………………………………………………………..8-9
2.2 הבחירות ארצות הברית לנשיאות……………………………………………………….13-14
2.3 צמיחת כוחו של מוסד הנשיאות…………………………………………………………14-15
2.4 התפתחות הנשיאות המודרנית………………………………………………………….15-16
3. פרנקלין דלאנו רוזוולט 1882-1945……………………………………………………………………..13
3.1 נעוריו…………………………………………………………………………………………..13
3.2 אשת הנשיא – "פרנקלין היפה ואלינור המסכנה"…………………………………..13-14
3.3 דרכו הפוליטית………………………………………………………………………………..14
3.4 רוזוולט ובית המשפט העליון…………………………………………………………….14-15
3.5 המתקפה על פרל הארבור…………………………………………………………………….15
3.6 המעבר מבדלנות למעורבות………………………………………………………………15-16
3.7 רוזוולט ויחסו ליהודים……………………………………………………………………….16
3.8 מותו של רוזוולט………………………………………………………………………………17
4. ה"ניו דיל"……………………………………………………………………………………………………18
4.1 השיטה הכלכלית האמריקנית שהביאה למשבר הגדול בארצות הברית…………….18-19
4.2 נאום ההשבעה של הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט…………………………………….19-20
4.3 ה"ניו דיל"…………………………………………………………………………………20-22
4.4 השפעת ה"ניו דיל" על האפרו אמריקני הנשים והמקסיקנים……………………….21-22
4.5 ה"ניו דיל" ובית המשפט העליון…………………………………………………………….22
4.6 המתנגדים לעומת המעלים על נס את ה"ניו דיל"……………………………………..22-23

סיכום……………………………………………………………………………………………………..24-25

ביבליוגרפיה……………………………………………………………………………………………..26-28