עבודת סוף - אסטרטגייה ומדיניות עסקית - עמותה נבחרת

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2023
מספר מילים 2279
מספר מקורות 4

תקציר העבודה

עבודת סוף העוסקת בנושא אסטרטגיה ומדיניות עסקית

להלן תוכן העניינים אודות העבודה :

תוכן עניינים
עמוד שער…………………………………………………………………………………………………………..1
תוכן עניינים……………………………………………………………………………………………………….2
תמצית מנהלים……………………………………………………………………………………………………3
רקע-עמותה ……………………………………………………………………………………………………….4
חזון הארגון………………………………………………………………………………………………………..5
סביבה פנימית……………………………………………………………………………………………………..6
סביבה חיצונית…………………………………………………………………………………………………….7
ניתוח מודל SWOT……………………………………………………………………………………………8-9
מטרות ויעדים……………………………………………………………………………………………………10
המלצות לפעולה…………………………………………………………………………………………………11
סיכום ורפלקציה קבוצתית……………………………………………………………………………………12
ביבליוגרפיה………………………………………………………………………………………………………13