עבודת סוף - התנהגות לקוחות - בית עסק נבחר

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2023
מספר מילים 3486
מספר מקורות 0

תקציר העבודה

עבודת סוף בקורס התנהגות לקוחות .

להלן תוכן העניינים אשר יפרט את העבודה :

תוכן עניינים:
דף שער………………………………………………………………………………………………………………1
תוכן עניינים………………………………………………………………………………………………………..2
תקציר מנהלים…………………………………………………………………………………………………….3
רקע על הארגון…………………………………………………………………………………………………….4
פילוח שוק הלקוחות של הארגון ע"פ מודל VALS……………………………………………………..5-6
פלח שוק המטרה העיקרי של הארגון…………………………………………………………………………6
רמת מעורבותו של הצרכן למוצר עפ"י מודל המעורבות FCB………………………………………..6-7
איסוף מידע אודות בית העסק ע"י קהל המטרה……………………………………………………………7
הערכת החלופות של שוק המטרה ע"פ מודל תוחלת הערך של פישביין……………………………..8-9
הארגון מתאים לארגונים או לפרטיים………………………………………………………………………10
ההתנהגות הרווחת של הלקוחות לאחר הקניה……………………………………………………….10-11
המלצות לייעול הארגון…………………………………………………………………………………………12