עבודת סמינריון לגופו של עניין- "האופן בו מוצגת האישה מעורבת הגזע אל מול האישה כהת העור בסדרה ״בזכות עצמה״"

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , ,
ציון 92
שנת הגשה 2020
מספר מילים 9427
מספר מקורות 40

תקציר העבודה

מבוא
למורכבות נושא הקהילה האפרו-אמריקאית בארה״ב נחשפתי לראשונה בהקשר של עבדות וכפייה, כשצפיתי בסרטים כמו ״12 שנים של עבדות״ ו״הארייט״. עבדות היא תופעה שהחלה בראשית המאה ה-17, אז לבנים עסקו בסחר וניצול אנשים אפריקאים שהפכו לרכושם. החל מסוף המאה ה-18, חלה פעילות למען ביטול העבדות וב-1865 היא נאסרה בחוקת ארה״ב. מאז עברו 155 שנה, וכן אין יותר זכר יותר לעבדות, אבל כהי עור בארה"ב עדיין סובלים מגזענות ואפליה באופן יומיומי. נראה שבמהלך השנים ההפרדה הגזעית פחתה, וכל אזרח שמבטא עמדה גזענית מסתכן בענישה משפטית מחמירה ובאיבוד הקריירה, אך קשה להתעלם מכך שעדיין קיימת העדפה מסוימת בקרב מעסיקים לעובדים לבנים על פני שחורים, וכן מערכת המשפט מלאה בדעות קדומות נגד שחורים. כשאנו חושבים על אפליה נגד כהי עור, הנטייה הראשונית שלנו היא לחשוב שהם יחוו אותה רק מצד אנשים לבנים, אך ניתן לראות גזענות ואפליה גם בתוך הקהילה השחורה מצד אנשים ממוצא גזעי מעורב, כלפי אנשים בעלי עור כהה יותר. מעורבי הגזע הינם תוצר של בעלי שני גזעים או יותר. במקרים רבים מדובר בצאצאים שנוצרו כתוצאה מאונס שפחה שחורה על ידי גבר לבן שהיה בעל עבדים, וכך נוצר ילד מעורב בעל גוון בהיר יותר. ניתן לראות לאורך ההיסטוריה של העבדות היררכיה בין העבדים על פי כהות עורם. בעוד על מעורבי הגזע היו מוטלות משימות ביתיות, כהי העור נאלצו לבצע משימות מפרכות יותר.
עם השנים הפער בין הקבוצות גדל וגלש לתחומים חברתיים, כלכליים ותרבותיים. שחורים כהי עור הם בעלי מעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, ואינם נחשבים שווים בהשוואה לעמיתיהם המעורבים. כהי עור סובלים גם מאפליות בתוך קהילת השחורים מצד מעורבי הגזע. תופעה זו נקראת ״קולריזם״ (פרקטיקה של אפליה בתוך קהילת השחורים בה מתייחסים לאנשים בעלי עור בהיר יותר טוב מאלו עם עור כהה יותר). תופעה זו בולטת בסדרות אמריקאיות, היעדרם של כהי העור בתפקידים ראשיים בולט מאוד. בעת ליהוק של שחקנים אפריקאים אמריקאים, העדיפו שחקנים בעלי עור מעורב לתפקידים בולטים. מצב זה גרם להעצמת המתחים בתוך הקהילה השחורה. ניתן לראות ייצוג ברור ובולט לכל אחד מהקבוצות. במחקרי בחרתי לבדוק כיצד מוצגת האישה מעורבת הגזע אל מול כהת העור על פי דמויותיהן של מאדאם סי ג'יי ווקר ואיידי מונרו בסדרה "בזכות עצמה״ (נטפליקס, 2020), תוך העלאת השערות הקשורות לייצוגים של קבוצות אלו. בניסיון לענות על שאלת המחקר, התמקדתי בחמש סצנות מהסדרה, שנותחו באמצעות שיטת הניתוח של פיסק. לאחר בחינת הממצאים, ניתן לקבוע כי על אף שמדובר בשתי קבוצות מאותה הקהילה, הן רואות עצמן כשונות זו מזו, ואף מדורגות בסוג של היררכיה ביניהן. בנוסף, נמצא כי מעורבות הגזע הינן מודל היופי עבור כהות העור, אשר סובלות מאפליה פנים קהילתית מצד מעורבי הגזע בתוך קהילת האפרו-אמריקאים בארה"ב.

תוכן העניינים

1. מבוא……………………………………………………………………………………………..3
2. סקירת ספרות………………………………………………………………………………4-13
2.1. קהילת השחורים בארה״ב………………………………………………………4-5
2.2. גזענות נגד שחורים בארצות הברית…………………………………………. 5-6
2.3. מעורבי הגזע אפרו- האמריקאים בארה״ב…………………………………..6-7
2.4. מעמד מעורבי הגזע אל מול מעמד כהיי העור……………………………….7-8
2.5. ייצוג קהילת האפרו-אמריקאים בטלוויזיה האמריקנית……………….8-10
2.6. ייצוג נשים שחורות בסדרות טלוויזיה אמריקאיות…………………………10
2.7. ייצוג מעורבי הגזע אל מול כהיי העור בסדרות אמריקאיות…………..11-12
3. מטרת המחקר…………………………………………………………………………………12
4. שאלת המחקר…………………………………………………………………………………12
5. השערות המחקר………………………………………………………………………………12
6. מתודולוגיה………………………………………………………………………………..12-14
6.1. שיטת מחקר ויחידות ניתוח…………………………………………………12-13
6.2. על הסדרה ״בזכות עצמה״…………………………………………………. 13-14
7. ממצאים……………………………………………………………………………………14-19
7.1. ניתוח סצנה מספר 1 ………………………………………………………….14-15
7.2. ניתוח סצנה מספר 2 ………………………………………………………….15-16
7.3. ניתוח סצנה מספר 3 ………………………………………………………….16-17
7.4. ניתוח סצנה מספר 4 ………………………………………………………….17-18
7.5. ניתוח סצנה מספר 5 ………………………………………………………….18-19
8. דיון ומסקנות……………………………………………………………………………..19-22
9. סיכום………………………………………………………………………………………22-23
10. ביבליוגרפיה……………………………………………………………………………….24-27
11. פילמוגרפיה…………………………………………………………………………………….28
12. נספחים……………………………………………………………………………………..29-30