עבודת סמינריון סדרות דרמה - "האופן בו מוצגת התמכרות למין והתנהגות מינית כפייתית בסדרה ״חזרות״"

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2021
מספר מילים 9975
מספר מקורות 44

תקציר העבודה

מבוא:
בבואי להחליט על נושא עבור הסמינר השנתי בקורס, ידעתי שארצה להתמקד בנושא שעד היום כמעט ולא דיברו עליו, לא בעבודת סמינריון וכמעט ולא בסדרות טלוויזיה בארץ ובעולם. בחרתי להתמקד בנושא התמכרויות, אך לא בהתמכרות לסמים או אלכוהול אשר נמצאות על סדר היום הציבורי באופן קבוע, אלא על התמכרות שכמעט ולא נמצאת בשיח הציבורי- התמכרות למין. במהלך עבודת המחקר נתקלתי בקשיים שכמעט ולא אפשרו לי למצוא מקורות אקדמיים בנושא זה, ותהיתי מדוע. על אף הקשיים ולצורך העלאת המודעות בחרתי בכל זאת להמשיך בנושא זה ואולי אפילו לקבל תשובה לשאלה מדוע התמכרות למין לא נמצאת בשיח הציבורי. במהלך עבודתי גיליתי מספר ממצאים חשובים. הראשון הוא שהמודעות להתמכרות למין נמוכה. גם כאשר נוצר שיח בנושא התמכרות זו, היא מוצגת כמין רעיון פופולרי בקרב סלבריטאים ואף חלק מערערים על קיומה, וזאת על אף שהיא מוכרת היום כבעיה ביולוגית, הדורשת טיפול תרופתי ופסיכולוגי. כאשר התחלתי לחפש סדרות אשר עוסקות בהתמכרות למין נתקלתי בקושי נוסף והוא מספר המועט של הסדרות העוסקות בנושא זה, מה שחיזק עבורי את הטענה כי המודעות הנמוכה להתמכרות למין היא זאת שגורמת לערעור על קיומה. עד כה לא ניכר שינוי באופן הצגת המכורים במדיה, אשר מוצגים לרוב בצורה שלילית, פלילית, מאיימת, בלתי הפיכה ואף מוצגים כבעיה חברתית אמיתית.
במחקרי בחרתי לבדוק את אופן הייצוג של המכור למין – וזאת על ידי דמותו של עופר מרציאנו בסדרה ״חזרות״ של ערוץ כאן 11, ששודרה בנובמבר 2020. על אף כי הסדרה ״חזרות״ מוגדרת תחת הז'אנר דרמה קומית, במחקרי אתייחס לפן הדרמטי בסדרה, אשר מציגה בפנינו את עולמו של המכור למין ואת הקונפליקטים הפנימיים המלאים בהדחקה והכחשה אותו הוא חווה בעקבות התמכרותו. בניסיון לענות על שאלת המחקר שלי, אבצע ניתוח תוכן איכותני
ל-16 סצנות נבחרות מהסדרה, שינותחו על פי סקירת הספרות שלי שתעסוק בנושאים; התמכרות, התמכרות התנהגותית, התמכרות למין ועיסוק מיני, ייצוג התמכרות במדיה העולמית וסקס והתמכרות למין במדיה. ממצאי המחקר העלו בפנינו תמונה נרחבת ומרתקת אודות עולמו של המכור למין. בעקבות המחקר שערכתי אני סבורה כי אכן הצלחתי להראות כי לחלק ממחקרי העבר אכן ישנו ביסוס והם מושלכים באופן ישר לאופן ייצוגו של עופר כמכור למין בסדרה, ועל התמודדותו האישית ושל סביבתו עם התמכרותו. עוד עלה בממצאי המחקר- אופן הייצוג של המכורים למין – אשר מוצגים בפרק הדיון והמסקנות, אשר טרם זכה להתייחסות ענפה מצד הספרות התיאורטית והמחקרית. הדבר הביא אותי למסקנה כי אכן ישנו קשר ישיר בין חוסר המודעות ודרך התייחסות להתמכרות למין שאיננה קיימת לאי העלאת המודעות בנושא במדיות השונות ובמחקרים אקדמיים.

תוכן העניינים

1. מבוא…………………………………………………………………………………………..3-4
2. סקירת ספרות………………………………………………………………………………4-11
2.1. התמכרות…………………………………………………………………………. 4-5
2.2. התמכרות התנהגותית………………………………………………………….. 5-6
2.3. ייצוג התמכרות במדיה העולמית………………………………………………6-7
2.4. התמכרות למין ועיסוק מיני ……………………………………………………7-9
2.5. סקס והתמכרות למין במדיה…………………………………………………9-11
3. מטרת המחקר…………………………………………………………………………………11
4. נושא המחקר………………………………………………………………………………….11
5. שאלת המחקר………………………………………………………………………………..11
6. מתודולוגיה……………………………………………………………………………….11-13
6.1. שיטת מחקר ויחידות ניתוח…………………………………………………11-12
6.2. על הסדרה ״חזרות״…………………………………………………………. 12-13
7. ממצאים……………………………………………………………………………………14-22
8. דיון ומסקנות……………………………………………………………………………..23-26
9. סיכום…………………………………………………………………………………….. 27-29
10. ביבליוגרפיה……………………………………………………………………………….30-34
11. פילמוגרפיה………………………………………………………………………………..35-36
12. נספחים…………………………………………………………………………………………37