עבריינות מגדרית וזנות בימי הביניים, עבודה באנגלית

תקציר העבודה

בחינה של הפשיעה המגדרית בלונדון של ימי הביניים. ניתוח התפיסה של פשיעה מבחינה תרבותית, חברתית, מגדרית ודתית בקרב החברה המדוברת תוך שימוש במקרה בוחן של גבר העסק בזנות הן בדמות גבר והן בדמות אישה. בחינה של התהליך המשפטי והשתמשות בו בכדי להדגים את התפיסות הקיימות בכל הנוגע לפשיעה והפקרות מינית בתקופה.