פלמ"ח

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2023
מספר מילים 2696
מספר מקורות 8

תקציר העבודה

תוכן עניינים

מבוא 2
פלמ"ח 3
סמל הפלמ"ח 3
סקירת המחתרות העבריות בארץ ישראל 3
אוניית מעפילים 4
תמונות פקודת הגרוש של אוניית "דריאן ב" 4
סיפורה של אוניית המעפילים " דריאן ב' " 5
סיפורה של שרה{שריקה} לוי 5
ליל הגשרים 6
תכנון הפעולה 7
אחד עשר הגשרים שהותקפו 7
תוצאות הפעולה 8
תמונות מליל הגשרים 9
התייחסות דידקטית על אפשרות הוראה 10
מדוע בחרתי בנושא זה והמשמעות עבורי 11
ביבליוגרפיה 12

מבוא
בתאריך 15.05.1941 התקיימה ישיבה של ארגון ההגנה במפקדה הארצית של הארגון.
בישיבה זו הוחלט על הקמת כוח ארצי שיקרא "פלוגת מחץ" {פלמ"ח}.
על מנת להגן על ארץ ישראל מפני פלישת הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה והבטחת ההתיישבות הציונית בארץ ישראל.
בנוסף בישיבה זו נתנה פקודה{ פקודת חרום מס' 2} על הקמת תשעה פלוגות מחץ,
ששמותיהם יקראו א,ב,ג,…וכ"ד}
בפועל בשנת 1941 הוקמו שישה פלוגות א,ב,ג,ד,ה,ו אליהן גויסו חברי ההגנה.
אנשי הפלמ"ח בניגוד לאנשי שאר המחתרות, היו מגויסים גיוס קבע במסגרת יחידות קרביות סדירות ומוכנים לפעולה מיידית בכל מקום שבו נדרשו. דגש רב הושם על תפיסות מבצעיות וטקטיקה והוקמה גם מסגרת מילואים.
הפעילות המשמעותיות אשר ביצוע ארגון הפלמ"ח היו:
 פעולת כ"ג יורדי הסירה" – בתאריך 18.05.1941 יצאו 23 לוחמים וקצין בריטי
בסירה לטריפולי בלבנון ,על מנת לפגוע שם בבתי זיקוק. אך עקבותיהם נעלמו ועד היום לא ידוע מה עלה בגורלם.
 מבצע פלישה הבריטית ללבנון – בתאריך 07.06.1941 בפעולת סיור וחבלה .