פסיכולוגיה חברתית - סיכום מלא של הקורס לבחינה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 95784

תקציר העבודה

פסיכולוגיה חברתית

מבוא לפסיכולוגיה חברתית פרק 1 – שיטות המחקר של הפסיכולוגיה החברתית

פרק 2 – העצמי בעולם החברתי
פרק 3א – קוגניציה חברתית (מתוך המקראה) כיצד אנו חושבים על העולם החברתי
פרק 3ב – תפיסה חברתית (מתוך המקראה) – הדרך להבנת הזולת
פרק 4 – התנהגות ועמדות

פרק 5 – גנים, תרבות ומגדר
פרק 6 – קונפורמיות וציות
פרק 7 – שכנוע
פרק 8 – השפעת הקבוצה

פרק 9 – דעות קדומות: יחס עוין לזולת
פרק 10 – תוקפנות: פגיעה בזולת
פרק 11 – משיכה בין-אישית ואינטימיות: יחסי חיבה
פרק 12 – הושטת עזרה
פרק 13 – קונפליקטים והשכנת שלום

פרק 14 – פסיכולוגיה חברתית בטיפול הפסיכולוגי
פרק 15 – פסיכולוגיה חברתית בבית המשפט
פרק 16 – פסיכולוגיה חברתית והעתיד בר-הקיימא

בסוף הסיכום מופיעים פתרונות הממנים שלי  )