פרויקט מחקר : מדיניות ציבורית , צבא ובטחון

תקציר העבודה

עבודה סמינריונית המוגשת במסגרת הקורס "
פרויקט מחקר : מדיניות ציבורית , צבא ובטחון
שירותם הצבאי של יוצאי מדינות ברית המועצות בצה"ל והשפעתו על תחושת השייכות שלהם לחברה הישראלית

צה"ל ממלא תפקיד חשוב בחברה הישראלית, כאשר הגיוס לצבא הינה חובה חוקית עבור נשים וגברים בישראל והצבא נחשב לאמצעי חיוני הנחוץ לקיומה של המדינה, ועל כן השירות הצבאי מהווה חלק מכונן מהחיים של התושבים הישראליים ומבניית זהותם. בהתאם לכך, כבר מאז הקמתו מילא צה"ל תפקיד של "כור ההיתוך", זאת באמצעות יצירת החיבור בין חלקי החברה הישראלית ומבנה זהות משותפת כלל-ישראלית, בצורה אחידה ושוויונית וללא זיהוי מעמדי, פוליטי, אתני או גזעי (וולדמן ואחרים, 2021).
המחקר הנוכחי יעסוק בעלייה לישראל ממדינות ברית המועצות לשעבר והוא יבקש להתמקד בשירות הצבאי של קבוצת אוכלוסייה זו. העלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר החלה משנות התשעים – עם נפילתה של ברית המועצות – והיא נמשכת עד היום, כאשר לאור העלייה המשמעותית ממדינות אלו, מונה קבוצת היוצאים מברית המועצות לשעבר כעשירית מכלל האוכלוסייה הישראלית (חמי וריץ, 2019). ביחס לגלי עלייה אחרים, העלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר מתאפיינת במידה רבה של ניתוק מהתרבות הישראלית וברמה גבוהה למדי של הסתגרות ובידול מהחברה הישראלית (קנייפל ומירסקי, 2015). בהתאם לכך, גם תחושת השייכות שלהם לחברה הישראלית – וכך גם של ילדי העולים – לא אחת נוטה להיות די נמוכה (רובינשטיין, 2013).
עבודה זו מבקשת כאמור להתמקד בשירותם הצבאי של יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר בצה"ל, והיא מבקשת לעמוד על ההשפעה האפשרית של השירות הצבאי על תחושת השייכות של העולים לחברה הישראלית, וזאת על פי תפיסתם. בהתאם לכך, שאלת המחקר אשר תיבחן במסגרתה של עבודה זו היא: כיצד השירות הצבאי של