פרקים בתולדות יהודי ארצות הברית 10589

תקציר העבודה

שאלה 1
א) ארגון הג'וינט הוא ארגון פילנתרופי יהודי שנוסד בשנת 1914 באמריקה במטרה לעזור ליהודים ברחבי העולם.
בשנת 1920 מגיעה משלחת של הג'וינט לפולין בכדי לעזור שם ליהודים.
לאחר מלחמת העולם הראשונה הפעילות של ארגון הג'וינט מתמקדת בשיקום המצב על ידי הקמת מערכות ותשתיות ארגוניות אשר נותנות כלים לקהילה שתוכל להמשיך ולעזור לעצמה.

על פי מאמרה של רחל רוז'נסקי, ארגון הג'וינט מתמקד ב-5 תחומי סיוע ליהודים בפולין: