קורס 31011: מתקדמים ב' – אנגלית לחינוך ופסיכולוגיה - מענה מטלת מנחה (ממ"ן 14) The Social Psychology of Modern Slavery

תקציר העבודה

קורס 31011: מתקדמים ב' – אנגלית לחינוך ופסיכולוגיה – מטלת מנחה (ממ"ן 15) The Social Psychology of Modern Slavery