ראייה ביקורתית ו התבוננות על מצבים קיצוניים לצד יומיומיים מפרספקטיבה של אובדן ואבל

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
ציון 93
שנת הגשה 2022
מספר מילים 2397
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

עבודה זו בוחנת את סוגיית האבל והאובדנות. איך אנשים מתמודדים עם אבל ואובדונות בעיקר עם אבל לא מוכר כמו התאבדות.
ראייה ביקורתית ו התבוננות רחבה על מצבים קיצוניים לצד יומיומיים מפרספקטיבה של אובדן ואבל .
בחינה בקורתית של ההתפתחות בתפיסת האובדן והאבל בדגש על ההמשגה העכשווית לגבי יגון ללא זכויות

עבודה מתחלקת ל 3 פרקים:
– פרק 1 : מבוא : תיאוריות שלביות לאבל ואובדן וסוגיית אובדן לא מוכר – התאבדות
– פרק 2 – סקירת ספרות של 10 מאמרים אקדמיים באנגלית
– פרק 3 – סיכום