תואר ראשון במדע המדינה ויחבל, עבודה מצויינת!

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 95
שנת הגשה 2021
מספר מילים 291

תקציר העבודה

ממן 14 בקורס מדיניות ציבורית
דוגמה לתשובות: הצגת הנושא- חקיקה לקביעת מדיניות, אי- לגליזציה .
הצגת סוגיה מחקרית- החוק למניעת הטרדות מיניות, בדגש על אחד התיקונים לחוק, חוק הסרטונים 2014.
ניתוח המקרה- חוק הסרטונים, הוא התיקון ה10 לחוק למניעת הטרדות מיניות, והוא מעגן בחוק כי הפצת תמונה, סרטון או הקלטות בעלות אופי מיני ללא הסכמת המצולם עשויים להיות עבירה של הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות, שהעונש עליהן יכול להגיע עד ל5 שנים ולפיצויים של 120,000. ההצדקה הנורמטיבית לחקיקת חוק זה היא השגת ביטחון אישי לגבי התכנים שמופצים, בעיקר בעלי אופן מיני……

ציון 95