תכנית אופרטיבית לשילוב חרדים בחברה הישראלית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
ציון 95
שנת הגשה 2023
מספר מילים 2474
מספר מקורות 8

תקציר העבודה

החברה החרדית בישראל כיום מונה כ- 1,114,285 בני אדם (פינקלשטיין, 2022). קבוצה זו מובדלת בייחודיות שלה מהמגזר הכללי בניסיון לשמרנות והיבדלות במאפיינים משלה ותפיסות שונות בנוגע לסוגיות כלליות וחברתיות במדינה, מאפיינים אשר יפורטו להלן. ראשית, חשוב לעשות אבחנה שנוגעת לכל מהלך תיאור ההגוונה של הקבוצה החרדית. בדומה לכל חברת חוץ, רבים נוטים לראות את החברה החרדית בצורה של קטגוריזציה חברתית ככזו שכולם בה 'אותו דבר'. חשוב להבין שבהקשר של החברה החרדית במיוחד יש סקאלה מאוד רחבה של סגנונות וכל החברה כולה והיא מחולקת לקבוצות שלכל אחד מהן יש תפיסות רוחניות שונות, מנהגים שונים, רבנים, מערכת מוסדות אישית ועוד. בעבודה זו נתייחס לגורמים המחברים שמשותפים לרוב הקבוצות בחברה החרדית בכדי לתת תמונה הוליסטית ומשקפת ככל האפשר.

מאפיינים תרבותיים של החברה החרדית בישראל
מאפיינים חברתיים של החברה החדרית בישראל
מאפיינים דמוגרפיים של החברה החרדית בישראל

שילוב חרדים במגזר התעסוקתי; דילמות, המציאות כיום והסוגיות.

התמודדות עם חסמים – תוכנית עבודה אופרטיבית לארגון בהכלה של עובדים מהחברה החרדית.
לדוג' הכלה של מורות חרדיות בבית ספר ממלכתי במרכז שמונה כ- 300 תלמידים.
מטרות התוכנית:
*להגדיל את מספר המורות החרדיות בבתי הספר
*לשפר את ההשתלבות של המורות החרדיות בבתי הספר הממלכתיים
*להבטיח שהתלמידים בבית הספר יקבלו חינוך איכותי ומותאם לאמונה התרבותית שלהם
יעדי התוכנית:
*גיוס חמש מורות חרדיות חדשות לבית הספר בשנה הראשונה של התוכנית.
*שילוב שתי נשים חרדיות בתפקיד מפתח בבית הספר.
*בניית ימי השתלמות מוסדית מטעם בית הספר לפני תחילת השנה ובמהלכה של הכשרה ייעודית שתכלול לימודים עיוניים, שליטה בתוכניות הלימוד, לימוד על תרבות בית הספר וחשיפה לאוכלוסייה החילונית של בית הספר.
*הקמת מערך תמיכה פנים-ארגוני של גורמים בצוות שתפקידם לסייע, לתמוך ולכוון את המורות החרדיות בהשתלבות בבית הספר.
*לבנות סביבת עבודה נעימה למורות החרדיות, להימנע מפגיעה בעקרונות שלהם (עבודה לצד מורות ולא מורים, בחירת מקצועות הלימוד שהן מעוניינות ללמד, אפשרות לבחור את שכבת הגיל – משום הבעיה ההלכתית ללמד בנים מעל כיתה ד' ועוד).
*השתלבות נעימה של המורות בתוך הצוות וכן עבודה בשיתוף פעולה.