תמי4 שטראוס

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח ,
ציון 96
שנת הגשה 2023
מספר מילים 3229
מספר מקורות 9

תקציר העבודה

עבודת גמר בקורס שיווק
חברת שטראוס מים – תמי 4

מבוא
ניתוח SWOT
PESTEL
Porter's Five Forces Analysis
אסטרטגיה שיווקית – תמי 4 – שטראוס מים
קהלי המטרה – שטראוס מים
אסטרטגית המחרה של שטראוס מים – תמי 4
דעת כותב- העלאת סיכוי ההצלחה העסקיים של שטראוס מים
בביוגרפיה