10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 14

תקציר העבודה

10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 14 ציון 100.
13044 תורת המשחקים יישומים לניהול.
נושאים: אסטרטגיות טהורות, אסטרטגיות מעורבות, שווי משקל נאש, אסטרטגיות רמת ביטחון, רמות ביטחון, משחק תיאום, משחק “ציד הצבי”, אסטרטגיה שולטת, הסתברות.