10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 15

תקציר העבודה

10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 15, ציון 100.
13044 תורת המשחקים יישומים לניהול.
נושאים: מודל מרבה-רגליים, אינדוקציה לאחור, שיווי-משקל תת-משחקי משוכלל, עץ משחק, שיווי-משקל תת-משחקי.