10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 12

תקציר העבודה

חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 12, ציון 98 .
תורת המשחקים יישומים לניהול 13044.
נושאים: פונקציית רווח, בחירה בו-זמנית, שיווי משקל נאש, אינטראקציה של שיתוף פעולה או של קונפליקט, מוצר ציבורי, משחק של שיתוף פעולה או של תחרות, משחק של משלימים או תחליפים אסטרטגיים, גודל השקעה. תועלת מהשקעה, שיווי משקל בענף – כמויות, מחיר ורווחים, משחק לא רציף – מטריצת תשלומים, תחרות קורנו.