10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 13

תקציר העבודה

10599 חשיבה אסטרטגית תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול – ממ”ן 13, ציון 90 – .
13044 תורת המשחקים – יישומים לניהול.
נושאים: הסתברויות, מטריצות תשלומים, שיווי-משקל נאש, תיאום אסטרטגיות, פונקציית תועלת, העדפות בתנאי אי-ודאות, אדישות, שיווי-משקל באסטרטגיות טהורות, מכרז מסוג מחיר ראשון, מכרז מסוג מחיר שני, מכרז מסוג all-pay, אסטרטגיה נשלטת חזק.