13042 דיני הסחר הבין-לאומי – ממ”ן 13

תקציר העבודה

13042 דיני הסחר הבין-לאומי – ממ”ן 13, ציון 100
13042 היבטים משפטיים בניהול עסקים בינלאומיים.

פרק רלוונטי – פרק 8.
הודעת העיתונות של הנציבות האירופית בעניין “אמזון” מיום 4/5/2017, המאמר העוסק בסעיפים 7 ו-9 לתקנת האיחוד 1/2003 .

במה נחשדה “אמזון” בהתייחס למדיניות התחרות של האיחוד האירופי?
מהם אמצעי האכיפה של הנציבות?
מהי מטרתו של כל אמצעי ומהם ההבדלים ביניהם?
מהם היתרונות והחסרונות של האמצעים?