שחיקה ועומס בעבודה בקרב אחיות – עבודה סמינריונית אמפירית, כולל שאלונים!

שחיקה בעבודה בקרב אחיות תקציר מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין העומס בעבודה בקרב אחיות לבין התשישות הרגשית ותחושת המסוגלות המקצועית שלהן, באמצעות מערך מחקר מתאמי. לצורך כך נדגמו 32 אחיות בגילאים 24 עד 54. המשתתפות מילאו שאלון שחיקה MBI-GS למדידת התשישות הרגשית והירידה במסוגלות המקצועית, ושאלון עומס יתר Role Overload Scale למדידת העומס […]

קרא עוד