אופני הייצוג המשפחתיים בקומדיה לעומת הריאליטי

תקציר העבודה

מבוא-
הטלוויזיה הגיחה לעולם בשנות ה50-60 ועם כניסתה , החליפה את הרדיו והחזירה את השבטיות, בה כל המשפחה מתכנסת יחדיו לצפות בה , סדר היום השתנה ופותחו הרגלים חדשים ובהמשך החלו להופיע המצאות שהופעתן השפיעה בצורה קריטית על המשפחה כמו מאבקים כוחניים על השלט, עימות מה לראות בשל ריבוי הערוצים, כמות טלוויזיות רבה בכל בית, שיצרה בידול.
הטענה המרכזית בעבודה זו, כי קיים שוני באופני הייצוג המשפחתיים בין הקומדיה לריאליטי. לצורך כך, יוצגו שלושה היבטים עיקריים בכל הנוגע לתפקידה של הטלוויזיה בחיי בני האדם: הראשון יעסוק בטלוויזיה וההקשר המשפחתי תוך התמקדות במשפחה ובטלוויזיה. השני יעסוק בייצוג המשפחתי בריאליטי והשלישי והאחרון יעסוק בייצוג המשפחתי בקומדיה.