אוריינות אקדמית מטלה 2 ניתוח המאמר מניעת אובדנות בקרב בני נוער – צריך ואפשר.

תקציר העבודה

אוריינות אקדמית מטלה 2 ניתוח המאמר מניעת אובדנות בקרב בני נוער – צריך ואפשר בנקודות הבאות
היכן פורסם המאמר 
שנת הפרסום 
כותרת המאמר 
הנושא המרכזי של המאמר 
נושאים נוספים בהם עוסק המאמר 
שאלת המחקר 
שאלות משנה (אם יש) 
מערך המחקר 
מסקנות המחקר 
שאלות שנשארו פתוחות 
ביקורת אישית על המאמר (כתיבה, מתודולוגיה, מסקנות) 