אלימות בגני ילדים- עבודה באזרחות, תאור מקרה עם זכויות וכו....

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2020
מספר מילים 3778

תקציר העבודה

מבוא:
הסוגייה עליה בחרנו לחקור היא סוגיית האלימות בתוך גני הילדים, הן בקרב ילדי הגן והן בקרב הגננות. סוגייה זו מופיעה רבות בחדשות ובכלל אמצעי התקשורת. גננות רבות וגם הורי הילדים מדווחים פעמים רבות לגורמים הרלוונטיים, ביניהם משרד החינוך על פגיעתם. משרד החינוך אינו מטפל כראוי בסוגייה האלימות בתוך הגנים. בחרנו בנושא האלימות בתוך גני הילדים מכיוון שזהו נושא קרוב לליבנו. אמא של כל חברות הקבוצה עוסקות בחינוך, 2 מתוך האימהות הן גננות בגיל הרך. כקבוצה אנחנו חושבות שצריך לעשות שינוי ולמגר תופעות של אלימות בתוך הגן. הגננות והמורים הם אנשי חינוך ואסור לאפשר להורים וילדים לתקוף אותם באלימות. אנו רוצות לפעול למען האימהות שלנו ולמען הילדים הנפגעים גם אם זה כרוך בפנייה למשרד החינוך ולגורמים אחרים בכדי שיטפלו בתופעה זו. בעבודה ראינו את העוול שנגרם לילדים ולגננות ע"י הפוגעים ובידי חוסר התייחסות של משרד החינוך לתלונות שהוגשו ע"י הצוות החינוכי ורמיסת זכויותיהם. במהלך כתיבת העבודה נוכחנו לגלות כי ישנן זכויות רבות שנפגעות הן בקרב הילדים והן בקרב הגננות. הזכות העיקרית שחזרה על עצמה בכל הכתבות היא הזכות לחיים וביטחון-בשל הפגיעה הפיזית והמילולית הילדים ובעיקר של הצוות החינוכי וההורים, בנוסף ראינו כי ישנה פגיעה בזכות לכבוד שנפגעת על ידי הכפשת שם הגננות וגם חוסר כבוד של הצוות החינוכי כלפי ילדים בתוך הגן.