אריסטו / פואטיקה – סיכום מלא

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1987
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

סיכום מלא ליצירתו המרכזית של אריסטו בפילוסופיה של אומנות – ה־"פואטיקה". הסיכום מחולק לפי ראשי־פרקים, כולל הפניות, ומגולל את כל הטענות של אריסטו לפי סדרן. בנוסף, אני מרחיב בעזרת דוגמאות לטענותיו של אריסטו, והסבר המונחים שבהם הוא משתמש. בחיבור זה, "פואטיקה", אריסטו מנסה לכונן חקר מדעי של האומנות, בדגש מיוחד על הטרגדיה כצורת האמנות הגבוהה ביותר לשיטתו. הוא נעזר בשיטתו הכללית, של ניתוח תופעות (במקרה זה, היצירה האומנותית והשפעתה על הנפש) דרך פירוקן למינים וסוגים. דרך החקר המדעי, אריסטו מציג תורה ביקורתית על אמנות ושיפוט היופי, שהשפעתה על תולדות האסתטיקה והאמנות ניכרת עד היום.