אתיקה בחינוך חוויות ההוראה בבית ספר מעורב

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 3359
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

אתיקה בחינוך חוויות ההוראה בבית ספר מעורב
סקירת הספרות:
אתיקה מה היא?
המונח אתיקה מגיע מהמילה היוונית = ethos מנהג . האתיקה כתפיסה מנסה להשיב על השאלה מהם עקרונות המוסר שלאורם עלינו לנהוג בכל מעשינו , בעיקר כשיש למעשינו השפעה על האחר על פי מילון אבן שושן , אתיקה הנה : מוסר , תורת המידות , התורה המתארת את הטוב שיבחר לו האדם ואת הרע שעליו להתרחק ממנו. (מטח)
חינוך :
חינוך הוא תהליך הקלה בלמידה, או רכישת ידע, מיומנויות, ערכים, מוסר, אומנות והרגלים. שיטות חינוך כוללות הוראה, הכשרה, סיפור סיפורים, דיון ומחקר מכוון. חינוך מתקיים לעיתים קרובות בהדרכת מחנכים, אולם הלומדים יכולים גם לחנך את עצמם. חינוך יכול להתקיים במסגרות פורמליות או בלתי פורמליות וכל חוויה שיש לה השפעה מכוננת על הדרך בה חושבים, מרגישים או מעשים עשויים להיחשב חינוכיים. המתודולוגיה של ההוראה נקראת פדגוגיה.