בדוק קורס מתוס ואתוס בקולנוע הישראלי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 2300
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

שאלה 1 סעיף א )45 נקודות( סרט הוא הלך בשדות )יוסף מילוא, 1967(, סרט קולנועי לאומי מאוחר, שנוצר בתקופת הניצחון של ישראל במלחמת ששת הימים, כאשר האגו הלאומי היה בשיאו, והתחושה זו מתבטאת בסרטים שניסו לשחזר את הרוח הלאומית, ואת דמותו של הצבר האולטימטיבי. בתקופה זו הנוער או ״דור האספרסו״ היה מחפש אינדיבידואליות וייחודיות והפך להיות אכפתי ואבוד. דמותו של אורי1, גיבור הרומן של משה שמיר הוא הלן בדשות )1947( מייצגת כבר שנים רבות בתרבות הישראלית את התמצית המזוקקת של הצבר. הספר המציב במרכזו את דמותו של הצעיר איש הקיבוץ והפלמ"חניק הנהרג במהלך מילוי תפקידו, עובד למחזה )1948( ואחר כך, בשנת 1967 ,לסרט, בכיכובו של אסי דיין. למרות שיש הבדלים דנים בין הספר לבין הסרט, דמותו הקולנועית של דיין, יליד נהלל ובנו של שר הביטחון דאז משה דיין, נחקקה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי כייצוג האידאלי של הצבר יפה הבלורית והתואר.

הצבר המיתולוגי2 תואר כעובד אדמה הקשור לקרקע, אך ב״הוא הלך בשדות״ מצולם אורי רק פעמיים במרחבים הנקשרים בעבודת כפיים, בכרם ובגורן, ובשתיהן הוא אינו ממש עובד: בסצנת הכרם הוא מורה לניצולי השואה לעבוד ומכריח אותם להפסיק ולהתבטל. מעבר לעובדה שהוא עצמו אינו עובד אלא מפקח עליהם, הסממנים הגבריים באישיותו בסצנה זו נשברים כאשר ילדי טהרן שמים אותו ללעג. הם אינם סרים למרותו, מתפרעים ומבזבזים מים ומיקה אף עוקבת אותו ליד חבריה. בסצנה בגורן, ניצולי השואה הם שמעמיסים חבילות של חציר אחת על השנייה, ואורי עסוק יותר בלתנות אהבים עם מיקה מאשר לעבוד. הצבר המיתולוגי תואר כחלק מהקולקטיב הלאומי
בניגוד לאורי שלא משתתף במסיבות הקיבוץ ומעדיף להתבודד.