ביטחון סוציאלי. - עבודת ספרייה . זכויות של משפחות חד - הוריות .

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 16
מקצוע
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 84
שנת הגשה 2021
מספר מילים 2786
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

שאלת מחקר –
כיצד הזכויות של הביטחון הסוציאלי הניתנות למשפחות חד הוריות(נשים) בישראל משפיעות על רמת החיים שלהן?

תוכן

1 מבוא 3
2 שאלת מחקר 3
3 הגדרה- משפחה חד הורית 4-6
4 גוף העבודה 6-10
5 סיכום ומסקנות 11
6 ביבליוגרפיה 12