ביטחון סוציאלי - כל העבודות

שיוך: מדעי החברה / ניהול
שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה
שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם תאוריות בסיסיות בקשר למהותו, טיבו ותכליתו של הביטחון הסוציאלי ולאמצעים הנקוטים במסגרתו, כפי שאלה התגבשו במאה ה-21. הקורס מבהיר מהם הסיכונים החברתיים שמערכת הביטחון הסוציאלי אמורה לספק הגנה בפניהם, ולהציג את טיבם של יחסי הגומלין המתקיימים בין מערכת הביטחון הסוציאלי לבין מדינת הרווחה, על דגמיה השונים.

טען עוד