גיוס המונים לאמונה.

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , ,
ציון 90
שנת הגשה 2020
מספר מילים 7564
מספר מקורות 17

תקציר העבודה

מבוא 2
פרק 1 – הדת בתקופה הפוסט מודרנית – הגדרה, קשיים וסמלים 3
1.1 תנועות חילון מול נורמות דתיות והתפרקות הערכים 4
1.2 הדת מול תרבות הצריכה והאינדיבידואליזם 5
1.3 הדתות השונות: אסלאם, יהדות ונצרות 6
פרק 2 – סמלים ככלי ללוחמה פסיכולוגית 8
2.1 הסמלים של האסלאם 10
2.2 הסמלים של היהדות 10
2.3 הסמלים של הנצרות 11
פרק 3 – השיווק של הדתות לציבור הרחב 12
3.1 כלי השיווק המקובלים בכדי למשוך את הציבור לדת 14
3.2 שימוש בסמלים בכדי למשוך המונים לדת 15
סיכום 16
ביבליוגרפיה 18

אמונה היא דבר מיסטי, רוחני, שעיקר הביטוי שלו הוא פנימי. יחד עם זאת, הדתות הגדולות בעולם הצליחו לשרטט סמלים חזותיים שיבטאו את בסיס האמונה שלהם. האמונה היא צורך אנושי בסיסי היוצר סיפוק אצל האדם בממד הרוחני. לדת יש שורשים פסיכולוגיים הנעוצים בלמידה חברתית העוברת מההורים לילדיהם, (Sheahen, T. P. (2016).).
המטרה של עבודה זו היא ללמוד על הצורות השונות שבהם משתמשים בכלי השיווק על מנת לקדם את הדת, בכדי לעשות זאת אבחן את שלוש הדתות המונותאיסטיות המפורסמות, אסלאם, יהדות ונצרות.

כיצד מגייסים המונים לאמונה על ידי שימוש בסמלים ומסרים בעיקר בתקופה הפוסט מודרנית?