גישה לשירותי בריאות בקרב פליטי מלחמה (הצעת מחקר)

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2023
מספר מילים 1554
מספר מקורות 9

תקציר העבודה

העבודה הינה הצעת מחקר בנושא גישה לשירותי בריאות של פליטי מלחמה הכוללת הצעות לאופן ניהול המחקר ואתיקה בעבודה עם פליטי מלחמה. חשוב! העבודה אינה סמינריון או עבודת מחקר גמורה אלא הצעת מחקר!

מבוא-
נושא: גישה לבריאות ושירותי בריאות עבור פליטי מלחמה.
שאלה : מהם החסמים הנפוצים ביותר לגישה לשירותי בריאות עבור פליטי מלחמה במדינות המארחות ומהי השפעתם על הרווחה הפיזית והנפשית של הפליטים?
הבעייה הנחקרת: הבעיה עליה המחקר נועד לענות הינה בעיית הנגישות לשירותי בריאות בקרב פליטי מלחמה. פליטי מלחמה מתמודדים עם אתגרים רבים בכל הנוגע לגישה לשירותי בריאות. אתגרים אלו כוללים מחסומי שפה, היעדר ביטוח בריאות, הבדלי תרבות ומשאבים כספיים מוגבלים. בעקבות כך, עלולה להיווצר פגיעה באוכלוסיית פליטי המלחמה, הבאה לידי ביטוי בבריאות לקויות (Nowak er al, 2022).

תוכן עניינים-
מבוא
נושא המחקר
שאלת המחקר
בעיית המחקר
משתני המחקר
צרכי בריאות של פליטי מלחמה
גישה לשירותי בריאות איכותיים
סקירת ספרות
פליטי מלחמה
צרכים בריאותיים של פליטי מלחמה
מחסומי גישה לשירותי בריאות ורווחה בקרב פליטי מלחמה
השערות, מושגים ומשתנים
מערך המחקר
מדגם ודגימה
אתיקה
בבליוגרפיה