גנוסייד

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 2407

תקציר העבודה

יש תשובות לכל השאלות הבאות :
שאלה1
קראו את הסכם 17 הנקודות (יחידה 9 ,עמ' 166-163 ,(סקרו בקצרה את סעיפיו המרכזיים
והסבירו: כיצד הופר ההסכם באירועים המרכזיים המתוארים ביחידת הלימוד בין השים
?1958-1976

(קודות 33) 2 שאלה
"יחס המתיישבים הבריטים במושבות בצפון אמריקה כלפי הילידים עד לשנת 1776 ניבא את
ההשמדה העתידית בארה"ב במאה ה-19 ."האם טענה זו נכונה? הסבירו את יחס השלטון כלפי
הילידים הן בתקופה הבריטית והן בתקופת ארה"ב. האם מדובר בהמשכיות או בשינוי?

(קודות 34) 3 שאלה
קראו ביחידה 3 את פרק 11 ,העוסק במלחמות המישורים בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19 .תחו
את ציטוטי הגרלים של צבא ארה"ב המופיעים בפרק זה והעריכו: האם ניתן לקבוע לפיהם כי מדובר
בג'נוסייד?