דידקטיקה של הוראת התקשורת

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2023
מספר מילים 50001
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

חלק א – דטרמיניזם טכנולוגי
1. גישת הדטרמיניזם הטכנלוגי: רוב התיאוריות בגישת הדטרמיניזם הטכנלוגי מציינות על השפעת הטכנולוגיה על חייהם של האנשים באופן מבודד מהחברה והערכים שלה. הטכנולוגיה עצמה היא יותר חשובה מאשר התוכן שמועבר דרך הטכנולוגיה, כלומר- מה שיותר חשוב הוא המכשיר הנייד עצמו והיכולות הטכנולוגיות שלו מאשר התוכן שיש בו. מתוך הדטרמיניזם הטכנולוגי יש שלוש תיאוריות מדברות על השפעת הטכנולוגיה.

חלק ב – מהלך הוראה
מס׳ שיעור: 2
תאריך: 5/5/23
נושא השיעור: דטרמיניזם טכנולוגי

מטרת על
פתיחת שיעור
הקניית ידע
ביצוע הבנה
סיכום שיעור

חלק ג: ביצוע הבנה

חלק ד – רפלקציה

יש פתרון לכל מה שהזכרתי לעיל עם דוגמאות עוזרות.