דימוי עצמי אצל ילדים עם לקות למידה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 92
שנת הגשה 2020
מספר מילים 8682
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

עבודה סמינריונית בקורס ליקויי למידה 10527
תוכן עניינים
מבוא …………………………………………………………………………………………………………… 3
1. סקירה ספרותית
1.1 הגדרת לקויות למידה ……………………………………………………………………. 5
1.1.1 סוגי לקויות למידה ………………………………………………………………. 8
1.1.2 מאפיינים של ילדים עם לקויות למידה ……………………………………… 10
1.2 דימוי עצמי …………………………………………………………………………………. 13
1.3 דימוי עצמי אצל ילדים עם לקויות למידה …………………………………………… 15
1.4 הגורמים המשפיעים על דימוי עצמי של ילדים עם לקויות למידה ………………. 19
2. דיון ………………………………………………………………………………………………….. 22
3. סיכום ומסקנות …………………………………………………………………………………… 25
4. ביבליוגרפיה ……………………………………………………………………………………….. 27

עבודה זו עוסקת בנושא דימוי עצמי אצל ילדים עם לקויות למידה ובגורמים המשפיעים על הדימוי העצמי של ילדים עם ליקויי למידה. על מנת לאפיין את הדימוי העצמי של ילדים עם לקויות למידה יש להגדיר תחילה מהן לקויות למידה ואילו סוגי לקויות קיימים. לקות למידה הינה מונח כולל לליקויים בתהליכי רכישה של מיומנויות בסיסיות, כגון: קריאה כתיבה או חשבון. מקורם של הליקויים הללו הוא בתפקודים נוירולוגים בתחומי השפה והתפיסה החזותית והם מופיעים בדרגות חומרה שונות (DSM – V,2013).