דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל 10509

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , ,
ציון 92
שנת הגשה 2018
מספר מילים 2451

תקציר העבודה

שאלה 1
מצב חירום הוא מצב בו קיים או נתפס איום, חיצוני או פנימי, על המדינה.
במצב חירום קיימים חוקים שעלולים לפגוע בדמוקרטיה ובחירויות הפרט בכדי להגן על המדינה ולכן חוקים אלה מוכרחים להיות מוגבלים בזמן.
מדינת ישראל קמה בזמן של מלחמה ולכן באופן יוצא דופן, עקב האיום הקיומי המתמשך, מצב החירום שהוכרז עם הקמתה נמשך עד היום ברציפות.
החוקים ותקנות ההגנה שעת חירום בשנת 1945 נקבעו על ידי…..