דף נוסחאות למבחן מסכם- מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות 10112103, אוניברסיטת תל אביב

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 200

תקציר העבודה

דף נוסחאות/סיכום מעולה (שני עמודים) למבחן, מכיל את הנושאים הבאים:
תורת הצרכן
פונקציות תועלת מיוחדות
מגבלות תקציב מיוחדות
פונקצית ביקוש
סוגי מוצרים ויחסים בין מוצרים
השפעות תחלופה והכנסה
פיצויים וניכויים
מודל היצע עבודה
בחירה בתנאי אי ודאות
תורת היצרן