דף נוסחאות למבחן מסכם- סטטיסטיקה לכלכלנים א' 10111108, אוניברסיטת תל אביב

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 300

תקציר העבודה

דף נוסחאות מעולה של שישה עמודים, מכיל נוסחאות ושאלות פתורות ממבחני עבר, בנושאים הבאים:
הסתברות
קומבינטוריקה
התפלגות דו מימדית
משתנה מקרי בדיד
משתנה מקרי רציף