האיסלם מבוא להיסטוריה של הדת- בדוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 95
שנת הגשה 2020
מספר מילים 1801
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

ממן 13
1. ישנן 4 אסכולות הלכה עיקריות שעל פיהם האסלאם מתנהל על חוקיו ודיניו, אסכולות אלו נעות בין השקפות אהל אל-חדית' ואהל אל-ראי. האסכולות שהולכות לפי החדי'ת הם בדיוק לפי מה שכתוב בכתובים, אין פרושים. לעומת זאת הראי מתאפיין בפירושים ………
2. א. ראשית, הוויכוח מי הוא האחראי למעשיו של האדם היה קיים זמן רב אללה או האדם?, בעיקר בעיר בצרה בעיראק חוגים מסוימים שללו את קיומה של הגזרה הקדומה ששם נטען כי הכל כתוב וידוע מראש ולאדם אין זכות בחירה לטוב ולרע וטענו כי האדם הוא בוחר ואחראי למעשיו, חוגים אלה קיבלו את הכינוי קדריה שהוא ………

ב. ניסוח האמונה של האשעריה מיוחסת לאבו חסן אלאשערי אשר היה מועתזלי נלהב, בהיותו כבן 40 התשובות של המועתזלה לא סיפקו אותו כבר ובחודש הראמדן הנביא מוחמד נגלה אליו ב3 חלומות שבו נאמר לו "הרי עלי! עלייך להגן על עקרונות הדת שנמסרו מפי, כי הלוא הם האמת" …….
מושגים:
1. האג'מאע ו-הקיאס- האג'מאע הינו המונח השלישי בחשיבותו באסלאם לאחר הקוראן והח'דית, האג'מאע מתייחס להסכמות שהסכימו עליהם כל העלמאא ונחשב למקור מהימן מאוד באסלאם, פסוק מהחדית' ……….