הבדלי השחיקה בין מורים בחינוך המיוחד בהשוואה למורים בחינוך הרגיל.

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח
ציון 90
שנת הגשה 2018
מספר מילים 9854

תקציר העבודה

הבדלי השחיקה בין מורים בחינוך המיוחד בהשוואה למורים בחינוך הרגיל.

תוכן העניינים……………………………………………………………………2

מבוא ………………………………………………………………………………3

1. שחיקת מורים מהי………………………………………………………….3
1.1 שחיקה בעבודה……………………………………………………………..3-5
1.2 שחיקה בהוראה…………………………………………………………….5-7
1.3 גורמי שחיקה………………………………………………………………..7-9
1.4 השפעות השחיקה…………………………………………………………..9

2. הוראה בחינוך הרגיל…………………………………………………………….10-11
2.1 מאפייני המורה ואינטראקציה עם התלמיד………………………..11-14
2.2 תכנון שיעורים……………………………………………………………14-15

3. הוראה בחינוך המיוחד…………………………………………………..15-17
3.1 הכשרת המורים…………………………………………………………….17-19
3.2 תהליך הלמידה……………………………………………………………..19-20
3.3 תוכנית לימודים…………………………………………………………….20-22

4. הבדלי השחיקה בין מורים בחינוך הרגיל למורים בחינוך המיוחד…………………………………………………………………………22-27

5. סיכום ומסקנות…………………………………………………………..27-29

6. ביבליוגרפיה ………………………………………………………………29-33

מבוא:
שחיקת מורים נחשב כגורם השכיח לעזיבת המורים את מקצוע ההוראה
(Fore, Martin, Bender ,2002). על כן, חשוב להבין את המושג שחיקה: מהי שחיקה, מהם הגורמים לשחיקה, השפעות השחיקה, ההבדל ברמת השחיקה של מורים מהחינוך הרגיל בהשוואה למורים בחינוך המיוחד וכיצד ניתן להקטין את השחיקה.
תופעת השחיקה מתפתחת בהדרכה וישנם תסמינים המאופיינים עם שחיקה: תשישות, לחץ, עייפות, חוסר מקצועיות, אנרגיה רגשית שלילית, חוסר מחויבות ארגונית. מורים בשתי מערכות החינוך החווים תחושת שחיקה ירגישו שהם אינם מסוגלים ליישם עוד עבודה משמעותית (Pyhalto ,Salmela, Pietarinen ,2012).
עם זאת,שמרלינג (שמרלינג, 2000) כותבת שאנשים שונים זה מזה במידת עמידתם ללחץ, ובדרך ההתמודדות שלהם עם השחיקה. כדי להתמודד עם הלחץ פישר (Fisher ,2011) מציג שיטות למאבק בלחץ והמתח בעבודה ע"י שיתוף פעולה חיובי עם עמיתים לעבודה, הדרכה טובה יותר למתחילים, שוויון בעבודה ופיתוח מקצועי יעיל יותר.
לאור המצב המתואר לעיל, עולה חשיבות בחינת גורמי השחיקה על מנת להילחם בתופעה ולמנוע את עזיבת המורים. הבחירה לבדוק את הבדלי השחיקה בין מורים בחינוך המיוחד למורים בחינוך הרגיל נבעה מהרצון להבין האם קיים שוני בין שתי המערכות ומהן הסיבות לכך.
בפרק הראשון אציג מהי שחיקת המורים, ממה היא נגרמת ומהן השפעותיה על המורה, התלמיד ועל הלמידה בכיתה. בפרק השני והשלישי אציג את ההוראה בחינוך הרגיל ואת ההוראה בחינוך המיוחד. את מטרת העבודה, הבדלי השחיקה בין המורים בחינוך הרגיל לבין המורים בחינוך המיוחד אציג בפרק הרביעי.