הגורמים שהובילו את ארצות הברית להטיל את פצצות האטום על הערים הירושימה ונגסאקי

תקציר העבודה

תוכן עניינים:
– מבוא
– רקע היסטורי
– גורם ראשון – הרצון להביא לסיום מהיר של המלחמה
– גורם שני – תחושת נקמנות על פרל הארבור
– גורם שלישי – הפגנת כוח מול ברית המועצות
– דיון ומסקנות
– סיכום
– ביבליוגרפיה

הטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי הייתה תקיפה גרעינית שביצעה ארצות הברית (להלן: ארה"ב) נגד האימפריה היפנית. התקיפה התרחשה פעמיים – תחילה, ב6 באוגוסט 1945, הוטלה הפצצה "איש שמן" על העיר הירושימה; שלושה ימים לאחר מכן, ב9 באוגוסט 1945, הוטלה הפצצה "ילד קטן" על העיר נגסאקי. התקיפה הגרעינית הותירה אחריה הרס רב והרוגים רבים. התקיפה התרחשה בשלהי מלחמת העולם השנייה; לאחר התקיפה, נכנעה האימפריה היפנית, ולמעשה, כך הסתיימה מלחמת העולם השנייה, לאחר שגרמניה הנאצית נכנעה כ3 חודשים לפני כן.אירוע הטלת פצצות האטום על יפן הינו אירוע מכונן, שהשלכותיו משפיעים גם עד ימינו אנו. המניעים האמתיים שהובילו לשימוש בנשק כה עוצמתי שנויים במחלוקת. על כן, בעבודה זו, אדון בשאלה – מהם הגורמים שהובילו את ארה"ב להטיל את פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי? תחילה, אציג סקירה היסטורית קצרה, אשר מציגה את האירועים שקרו בצל התקיפה. לאחר מכן, אציג שלושה גורמים, שיכולים להסביר מה הוביל את ארה"ב לתקוף גרעינית את האימפריה היפנית: הגורם הראשון הינו הרצון של ארה"ב להביא לסיום המלחמה; הגורם השני הינו תחושת נקמנות של ארה"ב על אירועי פרל הארבור; הגורם השלישי הינו הפגנת כוח נגד ברית המועצות (להלן: ברה"מ).לבסוף, אדון בממצאי העבודה, ואקבע כי הרצון להביא לסיום המלחמה והפגנת כוח מול ברה"מ הינם הגורמים החזקים וההגיוניים ביותר מבין הגורמים המוצגים בעבודה. כמו כן, אקבע כי תחושת הנקמנות בעקבות אירועי פרל הארבור הינו הגורם החלש ביותר בעבודה, שמסביר הכי פחות את הסיבות שהובילו לשימוש בפצצות האטום.