הערכת שווי חברות - קסטרו 2022 - בשיטת DCF

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח
ציון 98
שנת הגשה 2022
מספר מילים 7500

תקציר העבודה

פרויקט: הערכת  שווי חברות  – חברת קסטרו 1

. 1

חלק א' – תקציר מנהלים. 3

חלק ב' –הסביבה העסקית של החברה. 5

קבוצת קסטרו – רקע. 5

תיאור הסביבה העסקית. 7

שוק האופנה בישראל. 7

ניתוח הסביבה העסקית – שוק האופנה: 9

קסטרו – ניתוח SWAT: 9

ניתוח וקטורי 11

מדד הכמות: 12

מדד נתח השוק: 12

תחזית הכנסות – הכפלת הוקטורים: 13

חלק ג' + חלק ד' – ניתוח הדוחות הכספיים ותחזית תזרימי מזומנים. 14

מתודולוגית העבודה. 14

הערכת השווי לחברת קסטרו תבוצע בשיטת ה-DCF – Discounted Cash Flow. 14

הקדמה לניתוח הדו"חות ובניית תחזית תזרימי המזומנים. 15

ניתוח הכנסות החברה. 16

סעיף עלות המכר. 17

ניתוח סעיפי ההוצאות התפעוליות. 21

הוצאות מכירה ושיווק. 21

סיכום תחזית סעיף הוצאות הנה"כ. 26

הכנסות אחרות. 27

רכוש קבוע, פחת והפחתות – ללא חכירות (IFRS16) 27

חכירות רכוש קבוע, פחת וגריעות – ע"פ תקן IFRS16. 29

תחזית שינויים בהון החוזר. 30

חלק ה' – הערכת שיעור ההיוון 34

שלב א – חישוב  הממונפת של חברת קסטרו 34

שלב ב – חישוב יחס המינוף ההיסטורי והנחת יחס מינוף עתידי 36

שלב ג – חישוב הריביות השונות ושיעור המס השולי 37

שלב ד – חישוב  ההיסטורי 39

שלב ה – חישוב נתוני חברות Benchmark. 39

חלק ו' – סיכום הערכת השווי 41

חלק ז' – ניתוח רגישות  43

 

חלק א' – תקציר מנהלים

 

קבוצת קסטרו הינה חברת אופנה ישראלית ציבורית אשר הוקמה ב-1973 ע"י המייסדים אהרון קסטרו ולינה קסטרו כחברה פרטית, וב-1992 הפכה לציבורית ונסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב.
לחברה מספר חברות בת, כאשר במהלך שנת 2018 הושלמה עסקת רכישת כלל קבוצת הודיס בע"מ ע"י החברה.
קבוצת קסטרו, על חברות הבת שלה, פועלות במספר מגזרי פעילות מרכזיים: אופנת ההלבשה והלבשת הבית, אביזרי אופנה, טיפוח וקוסמטיקה.
שווי השוק של החברה נכון לתאריך החתך (31.12.2021) – 989,715,600 ₪, כאשר שווי המניה הינו כ-120 ₪. החברה אינה מנפיקה אג"ח ומממנת את עצמה באמצעות הון עצמי ואשראי בנקאי.
חברת קסטרו קיימת אמנם כבר עשרות שנים, אולם במהלך השנים האחרונות אירעו מספר אירועים משמעותיים ביותר אשר משפיעים על החברה מבחינה עסקית – השלמת רכישת קבוצת הודיס ע"י החברה ואיחוד הדו"חות הכספיים. מהלך זה החל לתת את אותותיו בדו"חות בשנים 2018-2019, וטרם החלו הדו"חות "להתייצב" – הגיח לחיינו משבר הקורונה של שנת 2020.
שוק האופנה מתאפיין בתחרות עזה בין החנויות הפרטיות לרשתות הגדולות, ובין הרשתות לבין עצמן. עליית שוק הקניות באונליין מהארץ ומחו"ל ורפורמת השמיים הפתוחים אשר מאפשרת לישראלים לטוס לחו"ל במחירים נמוכים מבעבר מגדילות אף הן את התחרות על הלקוח.